LIMSNOW е интернет-базирана система, за управление на лабораторната информация

Това не е поредния софтуер, който ще ви помогне да управлявате дейността във вашата лаборатория. Това е система, с която ще управлявате ресурсите си по бърз и ефективен начин. Това е система, с която ще имате всички предимства на големите и скъпи ERP системи.

banner

Нашите модули и с какво те могат да ви бъдат полезни

Лабораторен дневник

Нашата система Ви предлага напълно автоматичен лабораторен дневник, съобразен с изискванията на Стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

Пробовземане

Чрез този модул генерирате документ за пробовземане и едновременно с това регистрирате пробата във всички останали модули (Лабораторен, Дневник и Заявки).

Заявки

Това е модулът в който се регистрират пробите, те се насочват към лаборантите за изпитване и се следи цялостната работа на Лабораторията.

Справки

Системата разполага с различни по обхват справки, като “Справка за условията на измерване”, “Справка за честотата на изпитване на даден показател”, “Справка за честотата на използване на дадено техническо средство” и други.

Задачи

Това е модулът на лаборантите, от него те следят пробите, които са разпределени към тях и след това въвеждат резултатите от изпитване.

Thumbnail

Ние ви помагаме да развиете бизнеса си

Системата LIMSNOW е компактен и интуитивен софтуер, разработен специално за изпитвателни лаборатории и изпитвателни центрове.

 • Електронен документооборот, който ще ви спести хартиения архив
 • Електронно досие на всяка проба
 • Автоматичен лабораторен дневник
 • Бърза и лесна проследимост на пробите в реално време
 • Търсенето на информация в системата е интуитивно и бързо
 • Чрез едно натискане на бутон извършвате множество действия и генерирате множество документи
 • Пълен контрол върху правата и ролите на служителите
 • Лесно управление на работния процес в лабораторията
 • Заключване на пробите след одобрение
 • Свързване на технически средства с извършените с тях изпитвания
 • Системата разполага с шаблони за всички еднотипни действия
 • Генериране на стандартизирани документи по предварително дефинирани и въведени в системата шаблони
 • Възможност за работа на няколко езика
 • Възможност за запазване на коментари към документите с цел проследяване на вътрешната комуникация
 • Бърз старт - това е система, с която можете да стартирате да работите почти веднага
 • Увеличаване продуктивността на персонала
 • Минимизиране на човешките грешки
 • Пестене на време
Arrow

Нашите клиенти са лаборатории и изпитвателни центрове

Които правят изпитвания на

 • Храни, напитки и добавки
 • Води – питейни, повърхностни, от сладководни и морски басейни, лед
 • Почви
 • Горива и смазочни материали
 • Строителни материали и асфалтови смеси
 • Играчки, мебели и много други

Какво казват за нас

“Софтуерната програма е основна част от работния процес на лабораторията. Позволява ни лесно и бързо въвеждане на заявки с последователни номера, ясно разграничаване на акредитирани и не акредитирани заявки за изпитване, бързо разпределяне на служителите и лесно проследяване на натовареността им. С програмата работят едновременно служители от различни отделни и въвеждат резултати от изпитване. Извършваме електронно одобрение на протоколи от изпитване, след което данните се заключват. Разполага с лесни за употреба филтри и менюта за работа. С LIMSNOW вече имаме изцяло електронен входящо-изходящ лабораторен дневник. Системата прави почти всичко!”
Clients Thumbnail

Защо клиентите избират да работят с нас и нашия софтуер?

Защото ние проучваме техните нужди и конфигурираме софтуера към тяхната лаборатория, а не изискваме те да се нагласят към софтуера. Този процес се случва в три лесни стъпки.

01
Потърсете ни и ни разкажете с какви изпитвания се занимава вашата лаборатория и каква е нейната натовареност.
02
Ние ще ви покажем демо версия на нашият софтуер съобразен със спецификите на вашата лаборатория.
03
Станете наш партньор, автоматизирайте процесите във вашата лаборатория, спестете време и пари.

Запознайте се с нашия екип, който винаги работи усилено зад кулисите

Историята на LIMSNOW започна през 2016 г., когато една голяма изпитвателна лаборатория от гр. София се свърза с нас Нели и Никита Мошенскии, за да създадем специализирана лабораторна система, която да премахне ръчния труд, да намали грешките, да улесни процеса по акредитация и преакредитация и да отговаря на изискванията на Стандарта БДС EN ISO/IEC 17025:2018. И така ние създадохме LIMSNOW българския софтуер, който по нищо не отстъпва на един скъп клас софтуер, какъвто са ERP системите, но достъпен за много по-голям брой потребители.

Support Team